DTCO Tachograph XF105.pdf

* The preview only display some random pages of manuals. You can download full content via the form below.

The preview is being generated... Please wait a moment!
  • Submitted by: Ayoub Ayoub
  • File size: 197.2 KB
  • File type: application/pdf
  • Words: 2,643
  • Pages: 28
Report / DMCA this file Add to bookmark

Description

Systeem- en componentinformatie DTCO

XF105

OK

1 2

©200528 DAF Trucks N.V., Eindhoven, Nederland. In het belang van een voortdurende productontwikkeling behoudt DAF zich te allen tijde het recht voor om zonder voorbericht specificaties of producten te wijzigen. Niets uit deze publicatie mag door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de fabrikant.

©

200528

DW332187

INDELING XF105 Serie

TECHNISCHE GEGEVENS

Indeling

DTCO

©

200528

0 1

TECHNISCHE GEGEVENS XF105 Serie

Inhoud

INHOUD 1.

©

DTCO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Spanningsvoorziening en massa tachograaf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Voertuigsnelheidssensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 CAN-verbinding tachograaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Status en waarschuwingssignalen tachograaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200528

Blad

Datum

1-1 . . . . . 1-1 . . . . . 1-2 . . . . . 1-3 . . . . . 1-4 . . . . .

200528 200528 200528 200528 200528

1

0

TECHNISCHE GEGEVENS Inhoud

XF105 Serie

0

2

©

200528

TECHNISCHE GEGEVENS XF105 Serie

DTCO

1. DTCO

0

1.1 SPANNINGSVOORZIENING EN MASSA TACHOGRAAF

D

C

B

A

1

5

1

5

1

5

1

5

2

6

2

6

2

6

2

6

3

7

3

7

3

7

3

7

4

8

4

8

4

8

4

8

K100883

A

Aansluitpunt op de elektronische unit

B

Omschrijving van aansluitpunt

C

Meetwaarde op aansluitpunt (Ubat = accuspanning)

D

Meeteenheid

E

Toelichting (indien van toepassing)

F

Binnen technische gegevens aanvullende informatie beschikbaar bij vermelding van "X"

A

B

C

D

A1

Voedingsspanning vóór contact

Ubat

VDC

A3

Voedingsspanning na contact

Ubat

VDC

A5

Meetmassa

<0,5

VDC

Spanningsverliesmeting waarbij zoveel mogelijk verbruikers moeten worden ingeschakeld

A6

Meetmassa

<0,5

VDC

Spanningsverliesmeting waarbij zoveel mogelijk verbruikers moeten worden ingeschakeld

©

200528

E

F

1-1

TECHNISCHE GEGEVENS DTCO

0

XF105 Serie

1.2 VOERTUIGSNELHEIDSSENSOR

2

4

3

1

K101959

A

Aansluitpunt op de elektronische unit

B

Omschrijving van aansluitpunt

C

Meetwaarde op aansluitpunt (Ubat = accuspanning)

D

Meeteenheid

E

Toelichting (indien van toepassing)

F

Binnen technische gegevens aanvullende informatie beschikbaar bij vermelding van "X"

A

B

C

B1

Voedingsspanning voertuigsnelheidssensor (F533)

6,5 - 9 VDC

B2

Massa voertuigsnelheidssensor (F533)

Ubat

B3

Signaal voertuigsnelheidssensor (F533)

-

Dit is een "real-time"snelheids-/afstandssignaal

B4

Signaal voertuigsnelheidssensor (F533)

-

Dit is een datasignaal Controleer of er een signaal aanwezig is

1-2

D

VDC

E

F

Schakel zoveel mogelijk verbruikers in

©

200528

TECHNISCHE GEGEVENS XF105 Serie

DTCO

1.3 CAN-VERBINDING TACHOGRAAF

0 D

C

B

A

1

5

1

5

1

5

1

5

2

6

2

6

2

6

2

6

3

7

3

7

3

7

3

7

4

8

4

8

4

8

4

8

K100883

A

Aansluitpunt op de elektronische unit

B

Omschrijving van aansluitpunt

C

Meetwaarde op aansluitpunt (Ubat = accuspanning)

D

Meeteenheid

E

Toelichting (indien van toepassing)

F

Binnen technische gegevens aanvullende informatie beschikbaar bij vermelding van "X"

A

B

A4 A6

D

E

V-CAN2-H

VDC

CAN-signaal volgens ISO 11898

V-CAN2-L

VDC

CAN-signaal volgens ISO 11898

Afsluitweerstandswaarde tussen aansluitpunt A4 en A6

©

200528

C

F

120 

1-3

TECHNISCHE GEGEVENS DTCO

0

XF105 Serie

1.4 STATUS EN WAARSCHUWINGSSIGNALEN TACHOGRAAF

D

C

B

A

1

5

1

5

1

5

1

5

2

6

2

6

2

6

2

6

3

7

3

7

3

7

3

7

4

8

4

8

4

8

4

8

K100883

A

Aansluitpunt op de elektronische unit

B

Omschrijving van aansluitpunt

C

Meetwaarde op aansluitpunt (Ubat = accuspanning)

D

Meeteenheid

E

Toelichting (indien van toepassing)

F

Binnen technische gegevens aanvullende informatie beschikbaar bij vermelding van "X"

A

B

C

D

A2

Signaal markeerverlichting

Ubat

VDC

A

Aansluitpunt op de elektronische unit

B

Omschrijving van aansluitpunt

C

Meetwaarde op aansluitpunt (Ubat = accuspanning)

D

Meeteenheid

E

Toelichting (indien van toepassing)

F

Binnen technische gegevens aanvullende informatie beschikbaar bij vermelding van "X"

A

B

C

D

E

B6

Uitgangssignaal voertuigsnelheid

≥2

VAC

Sluit de DELSI aan en stel deze in op 50 km/h

≥ 22

%

Sluit de DELSI aan en stel deze in op 50 km/h

1-4

E

F

F

©

200528

DTCO XF105 Serie

Inhoud

INHOUD Blad

Datum

1-1 . . . . . 1-1 . . . . . 1-2 . . . . . 1-6 . . . . .

200528 200528 200528 200528

1.

SYSTEEMBESCHRIJVING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Overzichtstekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Werking DTCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Werking voertuigsnelheids-signaalomvormer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

BESCHRIJVING COMPONENTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 . . . . . 200528 2.1 Snelheidssensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 . . . . . 200528

3.

SCHEMA'S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 . . . . . 200528 3.1 Legenda blokschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 . . . . . 200528 3.2 Blokschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 . . . . . 200528

©

200528

1

1

DTCO Inhoud

XF105 Serie

1

2

©

200528

DTCO XF105 Serie

Systeembeschrijving

1. SYSTEEMBESCHRIJVING 1.1 OVERZICHTSTEKENING

1

DTCO

1

10

9

8

OK

1

2

2

3

4

5

6

7 K101863

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Display Bediening bestuurder 1 Kaartlezer 1 Aansluitpunt kalibratie- en downloadapparatuur Bediening bestuurder 2 Verzegeling Kaartlezer 2 Knop openen printerlade Printer Menukeuzetoetsen

Voertuigsnelheids-signaalomvormer

h min

1

2 K101424

1. 2.

©

- toets + toets

200528

1-1

DTCO Systeembeschrijving

XF105 Serie

1.2 WERKING DTCO DTCO is een afkorting van Digital TaChOgraph.

1

De tachograaf is door de scheiding van de snelheidsmeter niet meer gebonden aan een positie in het instrumentenpaneel en kan overal geplaatst worden. De DTCO heeft de vorm en afmetingen van een radio. De DTCO maakt gebruik van tachograafkaarten. Samen met de voertuigsnelheidssensor vormt de DTCO een eenheid.

F533

CAN network

B525

DAVIE

FMS

A098

EMAS

D932

K101958

De voertuigsnelheidssensor (F533) is aangesloten op de DTCO (B525). De DTCO zorgt ervoor dat het snelheidssignaal via het V-CAN voor DIP-4 beschikbaar is. Systemen die niet via CAN werken, zoals ECAS, krijgen het snelheidssignaal via een analoge aansluiting.

1-2

©

200528

DTCO XF105 Serie Als het contact wordt ingeschakeld, licht het display van de DTCO op. De volgende gegevens worden na ongeveer 20 seconden in het display weergegeven: lokale tijd met symbool operationele status van de tachograaf voertuigsnelheid totale kilometerstand symbool voor de aangebrachte tachograafkaart (indien aanwezig) actuele tijdgroepinstelling voor bestuurder 1 en 2

Systeembeschrijving

12 : 40 75km/h 123456.7km K101909

Tijdweergave De DTCO is standaard ingesteld op de UTC-tijd (Universal Time Co-ordinated). Alle tijdsberekeningen worden altijd aan de hand van deze UTC-tijd bewaard. Om de DTCO de juiste tijd te laten weergeven van het land waar de DTCO geïnstalleerd wordt, moet het tijdverschil in vergelijking met de UTC-tijd geprogrammeerd worden. Opmerking: Als de tijd van de tachograaf wordt gewijzigd, verandert ook de tijd op het display in het instrumentenpaneel. Registreren van gegevens Gegevens worden op de volgende manieren geregistreerd: in het interne geheugen van de DTCO gedurende ongeveer 365 dagen. Na deze periode van ongeveer 365 dagen worden de oudste gegevens overschreven. De volgende gegevens worden onder andere geregistreerd: identificatiegegevens van de DTCO identificatiegegevens van de voertuigsnelheidssensor bestuurdersactiviteiten afgelegde afstand gedetailleerde snelheid van de afgelopen 24 uur storingen locatie tijdens begin en einde werktijd download-gegevens registratie van toerentallen inspectiegegevens op de tachograafkaart gedurende 28 dagen (bestuurderskaart). De volgende gegevens worden onder andere geregistreerd: datum afgelegde afstand per dag bestuurdersactiviteit en tijdsduur storingen voertuiggegevens

©

200528

1-3

1

DTCO Systeembeschrijving

De door de wetgever voorgeschreven tachograafkaarten zijn te verkrijgen via de autoriteiten van de EU-lidstaten. Er zijn vier verschillende tachograafkaarten, elk met hun eigen mogelijkheden. De mogelijkheden zijn: A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3

A B C

V

V

Workshop card

X

Control card

Company card

1 Driver data 2 Vehicle data 3 Parameter data 1 Driver data 2 Vehicle data 3 Parameter data 1 Driver data 2 Vehicle data 3 Parameter data

Driver card

I II III IV Without card

1

Tachograafkaarten V Ongelimiteerde toegangsrechten X Geen toegangsrechten T1 Bestuurdersactiviteiten van de afgelopen acht dagen zonder bestuurdersgegevens T2 Bestuurdersgegevens van de aanwezige bestuurderskaart T3 Voertuiggegevens van alle voertuigen behorende bij dit bedrijf

XF105 Serie

V

V

T1 T2 T3 V V V X V V

V V

V V

V

V

T1 T2 T3 V V V X X V

V

V

V

V

V

V

X X

X

T3

V

V

X

V

V

V

Printen van bestuurdersgegevens Printen van voertuiggegevens Printen van parametergegevens Weergeven op display van bestuurdersgegevens Weergeven op display van voertuiggegevens Weergeven op display van parametergegevens Downloaden van bestuurdersgegevens Downloaden van voertuiggegevens Downloaden van parametergegevens

K101867

Bestuurderskaart (I) Op de bestuurderskaart worden de rij- en rusttijden van een chauffeur geregistreerd. De bestuurderskaart houdt de gegevens bij van ten minste 28 dagen. Deze gegevens worden ook opgeslagen in het geheugen van de digitale tachograaf en zijn op het display af te lezen. Bedrijfskaart (II) Op de bedrijfskaart staan gegevens van het transportbedrijf. Met de bedrijfskaart is het mogelijk om rij- en rusttijdengegevens uit de verschillende voertuigen te downloaden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de bedrijfsadministratie. Controlekaart (III) Met de controlekaart zijn de gegevens op de bestuurderskaart af te lezen. Met de controlekaart kunnen de gegevens uit de digitale tachograaf opgevraagd worden.

1-4

©

200528

DTCO XF105 Serie

Systeembeschrijving

Werkplaatskaart (IV) De werkplaatskaart is een kaart waarop de persoonsgegevens van de installateur van controle- en meetapparatuur staan vermeld. Deze kaart is nodig om de digitale tachograaf te installeren, te repareren en te ijken. Bij het invoeren van de werkplaatskaart in de DTCO moet er een pincode ingegeven worden. Als de pincode vijf keer fout is ingegeven, wordt de werkplaatskaart uitgeworpen en wordt deze kaart geblokkeerd.

1

Programmeren, diagnose en ijking De tachograaf en voertuigsnelheidssignaalomvormer hebben één diagnoseaansluiting aan de voorzijde. Via deze aansluiting aan de voorzijde bestaat de mogelijkheid voor programmering, diagnose en ijking met apparatuur die gebruikt wordt door een gecertificeerd bedrijf om de tachograaf te ijken. DAVIE gebruikt voor de diagnose de CANaansluiting van de tachograaf. Via deze aansluiting kunnen eventuele fouten worden weergegeven en verwijderd. Als de tachograaf of de voertuigsnelheidssignaalomvormer wordt vervangen, moet deze worden geijkt en geprogrammeerd. Geprogrammeerde waarden zijn o.a. de k-factor en de PPR-factor (het aantal pulsen per omwenteling van de uitgaande as van de versnellingsbak). Als de snelheidssensor wordt vervangen, moet de nieuwe snelheidssensor worden afgestemd op de tachograaf, anders wordt er een fout gegenereerd door de tachograaf. Het afstemmen van de snelheidssensor op de tachograaf moet gebeuren met apparatuur die gebruikt wordt door een gecertificeerd bedrijf om de tachograaf te ijken.

©

200528

1-5

DTCO Systeembeschrijving

XF105 Serie

1.3 WERKING VOERTUIGSNELHEIDS-SIGNAALOMVORMER

1 h min

1

2

Voor het snelheidsignaal in het voertuig en de weergave van de tijd op het instrumentenpaneel is er bij voertuigen waarbij geen tachograaf is toegepast een voertuigsnelheidssignaalomvormer gemonteerd.

K101424

De tijd op het instrumentenpaneel kan met behulp van de "+" en "-" toetsen worden gewijzigd.

1-6

©

200528

DTCO XF105 Serie

Beschrijving componenten

2. BESCHRIJVING COMPONENTEN 2.1 SNELHEIDSSENSOR

1

De snelheidssensor heeft twee aansluitingen voor uitgaande signalen. Via één aansluiting wordt het "real-time"-snelheids-/afstandssignaal (conventioneel bloksignaal opgewekt door een Hall-ic) verstuurd. Via de andere aansluiting wordt een datasignaal (bi-directioneel signaal) verstuurd, waarbij uitwisseling van gegevens plaatsvindt tussen de tachograaf en de snelheidssensor. De tachograaf vraagt de sensor om data. De sensor stuurt de op elkaar volgende gecodeerde data naar de tachograaf en de tachograaf controleert de juistheid van deze data. Het gecodeerde datasignaal bestaat uit de volgende gegevens: serienummer sensor "master key" (dezelfde als van de tachograaf) gecodeerd snelheids-/afstandssignaal Het gecodeerde snelheidssignaal wordt in de tachograaf vergeleken met het "real-time"snelheidssignaal. De tachograaf stuurt opdrachten en data naar de sensor met een interval van 10 seconden. Is een KITAS-sensor eenmaal toegepast voor een MTCO dan is deze daarna niet meer toe te passen voor een DTCO of omgekeerd.

K100871

©

200528

2-1

DTCO Beschrijving componenten

XF105 Serie

1

2-2

©

200528

DTCO XF105 Serie

Schema's

3. SCHEMA'S 3.1 LEGENDA BLOKSCHEMA

©

Elementair codenummer

Omschrijving

A098

FMS-connector

B525

Tachograaf

D932

Elektronische unit EMAS

E023

Zekering tachograaf

E153

Zekering voeding voor hoofdschakelaar

F533

Voertuigsnelheidssensor

200528

1

3-1

DTCO Schema's

XF105 Serie

3.2 BLOKSCHEMA Blokschema K101957 van toepassing op:

1

-

uitvoering XF105

Verklaring blokschema A: Indien PETREGS B: Indien ADR C: Indien hoofdschakelaar aanwezig D: Indien standaardsituatie E: Indien FMS-voorbereiding

3-2

©

200528

A

A5

A5

Battery minus

A1

A1

Battery minus

A5

A1

E023

A5

A1

E023

A2

Display dimming A6

A4

F533 Sensor road speed

N

120

A8

CAN network V-CAN2

B4 B2 B3 B1

ECU Tachograph B525

A3

Marker lights

Data signal

E153

1010

Sensor supply -

D 1000

Real-time signal

C 1000

V-CAN-H CAN-H

1000

Sensor supply +

E153

B

V-CAN-L

200528 CAN-L

© 9

Programming external

W1 W2 W3 W4 W5 W6

Front connector

B6

D8

A098 FMS 2

D12

E D932 EMAS

Vehicle speed

1000

K101957-2

DTCO

XF105 Serie Schema's

1

3-3

DTCO Schema's

XF105 Serie

1

3-4

©

200528

Dutch Printed in the Netherlands

DW332187