Kostka Ćwiczenie (1) — Kopia

* The preview only display some random pages of manuals. You can download full content via the form below.

The preview is being generated... Please wait a moment!
  • Submitted by: marcin
  • File size: 730.8 KB
  • File type: application/pdf
  • Words: 342
  • Pages: 8
Report / DMCA this file Add to bookmark

Description

Oznaczenia: _ - spacja - kliknięcie elementu myszą DUŻELITERY – komenda (skróty)

Narysuj PROstokąt o wymiarach 100x100 Przenieś układ współrzędnych do narożnika (jak poniżej) LUW_N_

Obróć kamerę: Shift + rolka myszy 3DO, lewy przycisk myszy

Obróć układ w taki sposób, aby móc rysować po tylnej ścianie sześcianu LUW_Y_-90

Dodatkowe ćwiczenia w obracaniu układu:

Źródło: Pomoc AutoCad 2018

Narysuj krawędź o długości 100 L_@100<0

Zwróć uwagę na fakt, że oś X wskazuje kąt 0⁰. W przypadku położenia układu jak poniżej należałoby wskazać kąt 180⁰.

Skopiuj krawędź względem lewego górnego narożnika, a następnie dorysuj górne krawędzie.

PODziel wybraną krawędź na 4 segmenty. Zmień sposób wyświetlania punktów podziału za pomocą polecenia ODTPUNKT.

Narysuj linie korzystając z punktów charakterystycznych: punkt i przecięcie.

Obróć z kopiowaniem narysowane wcześniej odcinki. OB_ K _ 90

Narysuj 9 okręgów o promieniu 10. Usuń punkty podziału i linie pomocnicze.

Skopiuj okręgi na przeciwległą ścianę względem jednego ze wskazanych narożników (lub punktów symetrii leżących w tej samej płaszczyźnie).

Obróć z kopiowaniem oczka na podstawę sześcianu. Oś Z powinna być ustawiona zgodnie z kierunkiem krawędzi, wokół której będzie wykonywane obracanie. Przykładowe położenie osi: LUW_3P_<środek układu>

<9 okręgów> OB_ K _90 (Kąt wynosi 90, ponieważ kierunek obracania oczek znajdujących się na prawej ścianie jest zgodny z kierunkiem narastania kątów – od osi X do Y. Gdyby obracać z kopiowaniem oczka z lewej ściany kąt wynosiłby -90)

Skopiuj oczka na wszystkie pozostałe ściany. Dodatkowe ćwiczenie z obracania z kopiowaniem: Obróć z kopiowaniem oczka na przednią ścianę. Kierunek osi Z powinien być zgodny z kierunkiem krawędzi, wokół której będą obracane elementy.

LUW_X_-90

<9 okręgów> OB_ K _90 W przypadku wyboru krawędzi oznaczonej kolorem pomarańczowym kąt wynosiłby -90⁰, ponieważ kierunek obrotu byłby odwrotny do kierunku narastania kątów (od osi X do Y) Po skopiowaniu oczek na wszystkie ściany usuń zbędne tak, aby ich suma na przeciwległych ścianach wynosiła 7.

Zamień oczka w region REG__ Zmień styl wyświetlania na koncepcyjny